Stort intresse för att locka utländska studenter till Sverige

2:39 min

Den 15 januari går ansökningstiden ut för alla de utländska studenter som vill studera i Sverige till hösten. Just nu pågår ett febrilt arbete hos många högskolor och universitet för att locka studenterna till just deras kurser.

Antalet studenter från länder utanför EU ökar stadigt efter det att många försvann när Sverige införde studieavgifter för sju år sedan.

Högskolan i Halmstad är ett av de lärosäten som aktivt satsar på att locka till sig utländska studenter.

– Det är viktigt att ha internationella studenter och få ett internationellt och blandat campus. På vissa av våra masterprogram har vi väldigt mycket utländska studenter och det är en viktig rekryteringsgrund för personer som eventuellt kan gå vidare mot forskarstudier, säger Brita Lundh som är Studieadministrativ chef på Högskolan i Halmstad.

Inte bara tävlar Halmstad mot större universitet i Sverige utan också mot en enorm marknad internationellt där studenterna kan välja och vraka.

För att marknadsföra sig satsar högskolan bland annat på samarbeten med utländska universitet, internationella mässor och på nätsända seminarier där hågade studenter kan ställa frågor om skolans program och kurser.

Den 15 januari är sista ansökningsdag inför höstterminen. Den långa framförhållningen beror på att studenterna måste ha tid att söka uppehållstillstånd från Migrationsverket också.

–- Vi tänker framförallt på att visa hur bra våra utbildningar är. Vi tror inte att göra rena reklamfilmer som visar annat än verkligheten. Vi vet att om studenterna har realistiska förväntningar så kommer studierna att gå mycket bättre för dem, säger Brita Lundh.

När Sverige införde studieavgifter för utländska studenter 2011 försvann nästan hälften av alla studenter från länder utanför EU och EES. Sedan dess har antalet långsamt börjat att återhämta sig.

Läsåret 2017/18 var det totala antalet inresande studenter 37 800, vilket var en ökning med 5 procent sedan föregående läsår.

I storstäderna har det ökat mer och flera skolor har börjat att närma sig samma nivåer som innan 2011. Fler studenter betyder också ökade inkomster för högskolorna.

Benny Lövström är chef för internationalisering vid Blekinge Tekniska högskola.

– Vi har mest från Indien och Kina, där har vi också avtal. Sedan har vi studenter från nästan alla världsdelar. Vi är ganska nöjda med att vi har lyckats att få tillbaka antalet studenter till nästan hälften av vad vi hade innan av betalstudenter.