Ny testanläggning ska ge fler odlade ostron

2:00 min

Att odla ostron och blåmusslor har flera fördelar, till exempel för miljön, enligt forskare. För att odla på ett bättre sätt och för att kunna odla fler ostron har nu en forskningsanläggning byggts i Gullmarsfjorden av IVL svenska miljöinstitutet.

– Jag tror att odlingen av musslor och ostron kommer öka framöver. Det finns ett stort intresse för det här och det finns en stor ekonomisk potential. Det har också stora miljönyttor. Det är en framtidsnäring, säger Åsa Strand, marinbiolog och projektledare på IVL, till Ekot.

I Gullmarsfjorden utanför Fiskebäckskil i Bohuslän är nu den nya forskningsanläggningen klar.

Den är runt 50 meter lång och odlingen är fastsatt på ett stort rör som ligger och flyter i havet.

Där ska det odlas stillahavsostron, så kallade japanska ostron, men också platta ostron och blåmusslor.

Vid anläggningen ska förhoppningsvis bättre sätt att odla arterna utvecklas.

Marinbiologen Åsa Strand tycker det är viktigt att det odlas mer av arterna i framtiden, än vad som sker nu.

– Det här är ett av de livsmedel man faktiskt kan äta med gott samvete ur ett miljömässigt perspektiv. Jag tycker det är väldigt viktigt att öka den typen av produktion och konsumtion, säger hon till Ekot.

Än så länge är det inte tillåtet att odla de japanska ostronen i svenska vatten, eftersom de anses vara en främmande art som eventuellt kan hota de inhemska platta ostronen.

Därför har miljöforskningsinstitutet IVL beviljats ett särskilt odlingstillstånd av Jordbruksverket.

Men ett av målen med anläggningen är att ta fram metoder som gör att de japanska ostronen kan odlas på ett säkert sätt i Sverige.

– Arten är här för att stanna. Vi tror inte att det går att utrota den på något sätt. Det är en av världens mest odla arter. Det är en väldigt ekonomisk viktig art i många områden, så det finns en stor potential med att ha den här, säger Åsa Strand.

Men japanska ostron är ju en främmande art, finns det inte en risk att odling påverkar havet negativt?

– Det som vi jobbar med nu är att utveckla protokoll som gör att vi kan odla arten utan att den förökar sig i odlingen. Då kommer de odlade ostronen inte bidra till en ökning av de vilda populationerna.

Åsa Strand säger att när man odlar musslor och ostron behöver man inte mata dem med foder.

– Ostron filtrerar vattnet och det innebär att de tar upp de plankton som finns i vattnet och då kan minska övergödningseffekter. Ostron bidrar också till att skapa livsmiljöer för andra arter.

I Sverige finns redan kommersiella odlingar av blåmusslor och ostron.

– Det finns några stora aktörer, sedan finns några nya aktörer som håller på att komma in på marknaden och så några småaktörer.