”Beklagar att de återigen tar till konflikt"

1:59 min

Hamnarbetareförbundet har på måndagen lagt ett varsel om konfliktåtgärder från onsdag i nästa vecka.

Arbetsgivarparten Sveriges Hamnar beklagar varslet, men menar att de inte kan erbjuda mer än det de redan gjort.

Varslet gäller hamnarna i Umeå, Karlshamn, Helsingborg och Halmstad och rör den segdragna frågan mellan Hamnarbetareförbundet och arbetsgivaren Sverige Hamnar.

Hamnarbetareförbundet vill ha ett eget kollektivavtal, medan arbetsgivarparten vill att förbundet tecknar avtal via ett hängavtal med Transportarbetareförbundet.

Det här har förhandlats i flera år och tidigare strejkats för i Göteborgs hamn.

– Vår ambition är att få till stånd riktiga konstruktiva förhandlingar där vi diskuterar en riktig lösning, istället för att arbetsgivarna hela tiden hänvisar till att vi i praktiken ska lösa upp vårt eget fackförbund och bli ett bihang till Transportarbetareförbundet, säger Erik Helgeson, ledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse.

Sedan april 2018 får Hamnarbetareförbundets skyddsombud och representanter inte längre delta i förhandlingar och skyddsarbetet i hamnarna och nu vill man sätta press med varslen. I princip gäller det här varslet samma fråga som Hamnarbetareförbundet tidigare strejkat för. Hamnarbetsgivarna, Sveriges Hamnar, anser att alla hamnarbetare i Sverige ska ha samma villkor.

– Jag kan bara beklaga varslet som vi mottagit, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Hamnar.

– Vi har erbjudit Hamnarbetareförbundet ett kollektivavtal som skulle ge inflytande över arbetsmiljöfrågor och skyddsfrågor, rätt att förhandla, styrelserepresentation och så vidare.

Hamnarbetareförbundet menar att de inte vill ha det avtalet, skulle ni inte kunna teckna ett kollektivavtal med dem?

– Vi kan inte ha fler olika kollektivavtal på samma arbete, vi behöver ha en ordning där vi har samma anställningsvillkor för alla medarbetare.

– Jag kan bara konstatera att Hamnarbetareförbundet återigen väljer att inte förhandla vidare utan istället gå på strejk och stridsåtgärder och det är ju något de har gjort många gånger de senaste 10-20 åren.