Eliasson: Öppen för att återinföra civilplikt

1:54 min

Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, öppnar nu för att återaktivera civilplikten. Därmed skulle personer med rätt bakgrund kunna få en grundutbildning och sedan kallas in vid en svår kris.

– Det sliter hårt för en organisation att arbeta under en kris. Då måste man jobba långsiktigt med personalförsörjningsfrågor. Vi har en fantastisk resurs i de frivilliga försvarsorganisationerna men jag utesluter inte att vi för framtiden också måste överväga någon form av civilplikt, säger Dan Eliasson.

MSB ska under våren analysera behovet av att återinföra civilplikten och sedan vända sig till regeringen om man kommer fram till att det behövs.

Skulle systemet återinföras så handlar det om att personer med rätt bakgrund kallas in till grundutbildning och repetitionsutbildning, för att sedan kunna sättas in vid en svår kris.

Det skulle exempelvis kunna handla om funktioner som brandmän, kraftledningsreparatörer, banreparatörer och kraftverksoperatörer.

– Det behöver nödvändigtvis inte vara en krigsliknande situation. Det kan till exempel vara extremväder, större bränder än de vi hade i somras, översvämningar, pandemier, kraftiga elavbrott eller brister i elförsörjningen, säger Dan Eliasson.

– Antingen så anställer vi fler personer i myndigheterna eller så skapar vi ett system där civilplikt kan utgöra en integrerad del.

Hur många personer som skulle kunna beröras av en civilplikt är för tidigt att säga i dag, enligt Dan Eliasson.

Förslaget om ett återaktivera civilplikten har också diskuterats av riksdagspartierna i försvarsberedningen som en lägger sitt förslag i maj, men där är frågan inte avgjord än.