Ökat skydd mot hyvling av arbetstid

2:04 min

I dag kommer ett nytt förslag om skydd mot så kallad hyvling, alltså när arbetsgivaren vill minska arbetstiden för personalen i stället för att säga upp.

Enligt utredaren Anders Wallner ska den anställda få stärkt möjlighet att tacka nej till sänkt arbetstid.

– Det ska inte vara så att jag får ett erbjudande som jag upplever som väldigt långtgående, mycket färre timmar till väldigt mycket sämre lön, och att jag känner att jag tappar min trygghet på arbetsplatsen om jag säger nej och riskerar att själv bli uppsagd, säger han. 

Det handlar om när anställda blir erbjudna att fortsätta på samma tjänst men till färre timmar, så kallad hyvling av arbetstid. Fenomenet har särskilt uppmärksammats i kvinnodominerade LO-yrken i handeln och hotell- och restaurangbranschen.

Det är ett sätt för en arbetsgivare att göra nedskärningar vid arbetsbrist utan att säga upp enligt turordningsreglerna i las. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick till val på att stoppa hyvling. 

Regeringens utredare föreslår inget förbud, i stället att ett omplaceringserbjudande som enbart innebär kortare arbetstid inte ska ses som skäligt. 

Arbetsgivaren ska ha rätt att rikta erbjudanden om sänkt arbetstid till vem som helst i personalen, men om den anställda säger nej måste arbetsgivaren gå vidare med en uppsägning enligt turordningen. Att tacka nej ska inte vara saklig grund för uppsägning.

– Får man ett sådant här erbjudande känner man sig väldigt pressad att säga ja och ta den mycket lägre inkomsten, och få svårare att få ihop ekonomin och planera sitt liv, för att man är rädd att bli uppsagd, säger utredaren Anders Wallner. 

Men med ditt förslag ska man kunna tacka nej?

 – Ja, man ska i alla fall känna att uppsägningar, om det råder arbetsbrist, ska göras på ett sätt som är förutsägbart och går enligt lagen om anställningsskydd. 

Det här förslaget stärker ju anställningstryggheten i las, hur rimmar det med den inriktningen regeringen nu har med uppluckring av las?

– Vårt uppdrag i utredningen har ju varit att titta på hur man kan stärka situationen för de personer som blir drabbade av det här fenomenet, säger Anders Wallner.