Allt hetare fråga – trots färre migranter

2:11 min

Antalet flyktingar och migranter som kommer över Medelhavet har minskat dramatiskt jämfört med bara för ett år sedan. Trots det är frågan om migrationen till Europa ännu hetare politiskt idag.

– Dagens situation är paradoxal, för samtidigt som flyktingströmmarna över Medelhavet är mer hanterliga nu, är frågan betydligt mer politiskt brännbar, säger Vincent Cochetel, som är FN:organet UNHCR:s särskilde sändebud för Medelhavet

Frågan är förgiftad politiskt som han uttrycker det. Det beror delvis på att kampanjerna inför EU-valet i slutet av maj har startat, menar han.

– En annat orsak är att det nu finns en insikt om att det inte går att uppnå noll ankomster över Medelhavet, vilket betyder att du måste hantera de som står på din tröskel, fortsätter han.

Just detta har hänt två gånger redan i år. 49 flyktingar och migranter var ombord på två räddningsfartyg i nitton dygn innan de till slut fick gå i land på Malta sedan EU gripit in och gången därpå handlade de om 43 personer, räddade ur Medelhavet, som steg i land på Sicilien efter tio dygn och förhandlingar mellan Bryssel och EU-länder.

– Det finns inte heller någon snabb lösning på den afrikanska sidan om Medelhavet. I mer än nitton länder i Afrika pågår konflikter och i tjugofyra länder hålls det i år politiska val, som i många fall kommer att bli känsliga, säger Vincent Cochetel.