Många kommer saknas på arbetsmarknaden

1:20 min

Det kommer på den svenska arbetsmarknaden att år 2024 saknas 100 000 personer med rätt kompetens ifall inget förändras, enligt Arbetsförmedlingen.

De största underskotten av personal med rätt utbildning och erfarenhet kommer uppstå inom hälso- och sjukvården. Där beräknas bristen inom fem år bli runt 34 000 personer enligt Arbetsförmedlingens rapport.

Ytterligare 23 000 med önskad kompetens kommer saknas inom pedagogiskt arbete där ju läraryrkena väger tungt, medan motsvarande antal inom IT och data är 9 000 personer.

Ungefär lika många kommer saknas inom socialt arbete till år 2024.

Om inget görs för att motverka den bristande kompetensförsörjningen kommer det få stora konsekvenser med risk för sänkt kvalité i framför allt den offentliga servicen, det säger Annelie Almérus, analytiker vid Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivarna försöker nu, enligt henne ändra arbetsuppgifterna så att exempelvis vårdbiträden avlastar undersköterskor, men, Anneli Almérus, lyfter samtidigt fram vikten av att göra yrkena mer attraktiva så att försörjningen av rätt utbildad personal kan förbättras.