Kritiken mot dispensen: Gör förbudet betydelselöst

1:36 min

Svenska EU-politiker kritiserar dispensen för förbjudet bekämpningsmedel.

Tidigare har Sverige verkat i EU för att förbjuda tre bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider eftersom de är farliga för humlor och bin. Sedan 2013 är de förbjudna i blommande grödor, och efter en riskanalys av EU:s livsmedelsmyndighet EFSA skärpte EU förbudet. 

När Kemikalieinspektionen nu gett betodlare dispens för ett av de förbjudna medlem kritiseras beslutet av svenska EU-politiker.

Sveriges sockerbetsodlare sökte dispens för den förbjudna substansen Imidakloprid eftersom de bedömer att de riskerar 10 procent av skörden om de inte får skydda utsädet med substansen. Kemikalieinspektionen sa ja, på villkor att åkrarna nästa år inte används till potatis och raps, som lockar humlor och bin.

Det här är första dispensen i Sverige, men flera länder har gett dispens gång på gång. Beslutet möter kritik från flera svenska EU-politiker.

Socialdemokraten Jytte Guteland, som i EU-parlamentet ägnar sig åt bekämpningsmedlens risker, är kritisk:

– Jag tycker det är negativt med den här typen av beslut. Jag vill inte se en utveckling där man får undantag. Vi ser i vissa medlemsländer att man systematiskt lägger undantag på varandra. Man staplar dem. Då betyder inte förbudet av de här farliga ämnena någonting när man agerar på det sättet.

Även Fredrick Federley (c) ifrågasätter beslutet:

– Det är egentligen anmärkningsvärt eftersom EFSA är så tydlig med att neonikotinoider och speciellt denna är så farlig för bin och inte bör tillåtas.

Hur farligt är det då om sockerbetsfrön behandlas? Enligt forskaren Maj Rundlöf behövs mer kunskap, men det finns skäl vara försiktig:

– Om man använder frön som är betat med en av de tre nu förbjudna neonikotinoiderna så kan de definitivt stanna kvar i marken och de kan läcka till närliggande miljöer och tas upp av andra blommande väster och exponeras för insekter.