Skolelever med funktionsnedsättning trivs sämre

2:29 min

Elever med funktionsnedsättning upplever i högre grad stress över skolarbete än andra elever, det visar en ny rapport som myndigheten för delaktighet lämnar till regeringen i dag.

– Det verkar vara så att skolan inte riktigt kan erbjuda en tillgänglig och flexibel miljö som den borde göra. Det leder ju till att man kan känna sig pressad och stressad, men också att det blir svårare att nå målen. Det är en väldigt allvarlig situation, säger Malin Ekman Aldén som är generaldirektör på myndigheten för delaktighet.

Hon menar att resultatet beror på flera saker.

– Många barn med funktionsnedsättningar möter en vardag med trakasserier och mobbning. Det kan vara ett skäl.

48 procent av elever med funktionsnedsättning upplever stress över skolarbete medan endast 38 procent av andra elever uppger samma sak, enligt rapporten. Inom gruppen av personer med funktionsnedsättningar ingår både personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer. Mest stressade är flickor med funktionsnedsättningar där 56 procent upplever stress över skolarbete.

Greta Sandberg bor i Stockholm och har en dotter med Aspergers syndrom.

– Hon är inte med på idrottslektionerna och det som inte fungerar bra tynger henne mer. Att hon har A i svenska och är jätteduktig på att skriva berättelser, det är inte lika upplyftande.