Efter brister

Vallokaler ska bli mer tillgängliga

2:32 min

Flera vallokaler var bristfälliga för personer med olika typer av funktionsvariationer under valet förra hösten. Därför ska lokalerna göras mer tillgängliga till europaparlamentsvalet senare i vår.

Björn Kullander arbetar med demokratifrågor på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Han berättar att SKL under våren ska anordna ett flertal konferenser med kommuner, där myndigheten för delaktighet ska medverka. Syftet är att uppmärksamma frågan om tillgänglighet i vallokaler.

– Kommunerna vill ju göra rätt i den här frågan och skapa tillgängliga lokaler. De kommer att fortsätta arbeta för att lokalerna ska vara tillgängliga och det blir bättre hela tiden, säger han.
 
Valdeltagandet är lägre bland personer med funktionsnedsättningar, enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån och myndigheten för delaktighet gjorde en inventering på närmare 200 vallokaler runt om i Sverige i samband med valet förra hösten. Höga trösklar, avsaknad av tillgängliga parkeringsplatser och tillgängliga toaletter var vanliga brister.

Malin Ekman Aldén är generaldirektör på myndigheten för delaktighet och menar att kommunerna måste skärpa sig eftersom det är de som, enligt vallagen, ansvarar för tillgängliga röstningslokaler.  
 
– Hade de haft full fokus hade de med stor sannolikhet kunnat lösa många av problemen. Och varför man inte har kommit längre, det är ju dels för att man har haft svårigheter med lokalerna eller att man inte tar frågan på tillräckligt stort allvar, säger hon.
 
Anders Westgerd är verksamhetsledare för Gil, en förening som uppmärksammar funktionsfrågor. Han använder rullstol och stötte på hinder vid sin vallokal i Göteborg förra hösten. Efter branta backar och icke-fungerande dörröppnare fick Anders Westgerd till slut sin röst lagd i kuvertet.

– Det var svår parkour, men jag lyckades rösta till slut. Det ska inte vara så knöligt att jag halvägs hade kunnat bli så förbannad att jag vänt om.