Biskopskonferens

Påven: Övergrepp monstruöst problem i kyrkan

2:12 min

De präster som har begått övergrepp mot barn är "Satans redskap", slår påven fast i sitt avslutningsanförande av biskopskonferensen om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan.

Påve Franciskus är inte nådig i sitt avslutningsanförande till deltagarna i toppmötet i Vatikanen.

– Jag har påmints om den grymma religiösa vanan, en gång utbredd i vissa kulturer, om att offra mänskliga varelser, företrädesvis barn, i hedniska riter, säger påven från talarstolen.

Franciskus konstaterar att övergrepp visserligen är ett universellt problem men därför inte "mindre monstruöst" inom kyrkan.

Men talesmän för offren är djupt besvikna - de menar att påven bara upprepar gamla löften och presenterar få konkreta förslag.

– Särskilt beklämmande är det att höra påvens välbekanta bortförklaring om att övergreppen förekommer i samhällets alla skikt. Vad han borde göra är att presentera en djärv och beslutsam plan. I stället fick vi defensiv, omtuggad retorik, säger Anne Barrett-Doyle, som representerar en amerikansk grupp som jagar misstänkta präster.

Katolska kyrkan har skakats av en rad skandaler med sexuella övergrepp de senaste decennierna.

Så sent som i höstas avslöjades att hundratals präster begått övergrepp i flera städer i USA och en utredning visade att tusentals barn inom katolska kyrkan i Tyskland utsatts. I Mexiko har minst 152 katolska präster som begått sexuella övergrepp stängts av de senaste nio åren.

För att visa att katolska kyrkan tar problemen på allvar har påve Franciskus för första gången kallat samtliga ordföranden i världens biskopskonferenser till ett toppmöte. Diskussionerna har handlat om hur man kan utbilda biskoparna för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp.

Mötet inleddes i torsdags och avslutas i dag, söndag.