Hög sjukfrånvaro

Kritik mot arbetsmiljön inom äldreomsorgen

1:35 min

Hittills har Arbetsmiljöverket hittat brister hos nära 90 procent av arbetsställena som inspekterats.

– Det är en hög siffra säger Britt-Marie Henriksson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

De brister som Arbetsmiljöverket upptäckt handlar bland annat om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, alltså att arbetsgivaren inte har undersökt och åtgärdat risker på jobbet. Och det handlar inte bara om de fysiska riskerna - som tunga lyft, utan även hur chefer hanterar personalens höga arbetsbelastning till exempel.

Att just äldreomsorgen granskas beror på att sjukfrånvaron är hög där, säger Britt-Marie Henriksson. 

– Anmälda arbetsskador ligger högre inom äldreomsorgen, i förhållande till andra branscher. 
 
En av de som drabbats av ohälsa på grund av dålig arbetsmiljö är 66-åriga Pia, som jobbat 35 år inom äldreomsorgen i Dalarna.
Förra året blev hon sjuk av jobbet, och tvingades gå i pension tidigare än hon tänkt. 
 
– Man får springa in och ut hos de äldre, man fick byta avdelning, man kunde aldrig planera nåt med de boende. Det var hemskt alltså, jag blev väldigt sjuk, säger Pia.
 
Inspektionerna har pågått sen hösten 2017, på drygt 700 arbetsplatser. Fram till nästa årsskifte ska ytterligare närmare 200 arbetsplatser runt om i landet granskas.

Britt-Marie Henriksson på arbetsmiljöverket tycker att tillsynen redan gett resultat. Trots nästan 3500 stycken krav på åtgärder till arbetsgivarna, så har få förelägganden med hot om vite utfärdats hittills. 

– Det betyder att dom allra flesta har vidtagit åtgärder för en bättre arbetsmiljö för personalen. 

Undersköterskan Pia har efter en tids sjukskrivning och pensionärsliv nu börjat jobba deltid igen, på en annan arbetsplats.

– Det känns bra. Man får tid hos de gamla och det känns skönt tycker jag.

Hur länge tänker du fortsätta jobba då?

– I alla fall tills jag blir 70, minst!