STORA NEDDRAGNINGAR

Antalet AF-kontor kan halveras

1:47 min

Mer än hälften av Arbetsförmedlingens kontor runt om i landet kan komma att läggas ned som en följd av de stora neddragningarna inom myndigheten, enligt uppgifter till Ekot.

Ännu har inget beslut fattats om hur många kontor som ska läggas ned, men enligt uppgifter till Ekot är förslaget från myndighetsledningen en minskning som skulle innebära ungefär en halvering av antalet kontor.

I dag har Arbetsförmedlingen 242 kontor runt om i Sverige.

Ramarna för de kommande kontorsnedläggningarna kommer tas upp på Arbetsförmedlingens styrelsemöte under måndagen, vilket framgår av dagordningen för mötet som Ekot tagit del av.

Det formella beslutet om exakt vilka kontor som ska läggas ned är upp till ledningen för myndigheten att fatta och väntas senast i slutet av mars.

Enligt uppgifter till Ekot handlar det i första hand om små kontor i gles- och landsbygd.

Orsaken till de stora neddragningarna på Arbetsförmedlingen är i grund och botten det kraftigt minskade anslaget till myndigheten som en riksdagsmajoritet beslutade om i och med budgetomröstningen i december.

Men också fyrpartiuppgörelsen mellan S, MP, C och L som innebär att arbetsförmedlandet senast år 2021 ska läggas över på externa aktörer, vilket ledningen för Arbetsförmedlingen tolkat som att myndigheten ska krympa rejält. Enligt Ekots källor kan ytterligare kontor komma att stängas framöver. 

Ekot har sökt ledningen för Arbetsförmedlingen som avböjt att kommentera kontorsnedläggningarna. Under söndagen skrev generaldirektören Mikael Sjöberg på twitter att Arbetsförmedlingen kommer lägga ned "ett stort antal kontor”.

Ekot har även tidigare rapporterat om att kontakt med myndigheten från och med i höst primärt ske genom digitala kanaler.