Wetterstrands roller

Wetterstrand: Ser inget problem med trovärdigheten

2:29 min

Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, ledde regeringens utredning om biobränsle för flyg samtidigt som hon har haft en styrelsepost och aktieinnehav i företaget Cortus Energy – ett företag som utvecklar miljövänligt drivmedel. Hennes dubbla roller har kritiserats och lett till debatt.

Maria Wetterstrand själv ser inte att det har funnits några problem med trovärdigheten för hennes arbete med utredningen som hade i uppdrag att utreda mera miljövänliga flygbränslen.

Det säger hon till P1-morgon.

Utredningen föreslår att det ska bli obligatoriskt med mer miljövänligt biobränsle i drivmedlet i flygen i framtiden. Samtidigt sitter Maria Wetterstrand alltså i styrelsen för ett bolag som bland annat har fått pengar för att forska om att utveckla förnybart drivmedel. 

– Jag har suttit i bolaget sedan år 2013. Jag har varit helt öppen med det när uppdraget om utredningen startade. Bolaget som jag sitter i styrelsen för har ingen kommersiell verksamhet inom flygbränsle. Det är ett utvecklingsbolag som arbetar med förgasningsteknik, säger den statliga utredaren Maria Wetterstrand.

– Det som är en relevant fråga är om sakligheten i utredningen påverkats av att jag har suttit i en styrelsen som idag inte har någon kommersiell verksamhet inom flygbränsle men som möjligen om ett antal år skulle kunna ha det. Och i detta är det ingen som har ifrågasatt utredningens resultat. Det tycker jag är den allra viktigaste aspekten i detta. 

Du äger också aktier i företaget. När meddelade du det till regeringen eller miljödepartementet?

– Det är en uppgift som finns tillgänglig om styrelseuppdraget. Mera specifikt aktieinnehav i detalj meddelade jag i början på februari då bolaget ingick i ett samarbete som skulle kunna leda till att man i framtiden kan komma att uppföra en anläggning för flygbränsle, säger  Maria Wetterstrand. 

Borde du ha meddelat detta tidigare? 

– Nej, det tycker jag inte. Det var inte en information som efterfrågades och det var inte en information som jag tyckte var relevant. Jag hade informerat att jag satt i styrelsen för bolaget men när bolaget började diskutera att samarbeta om flygbränsle så meddelade jag detta till regeringen.

Hör hela intervjun med Maria Wetterstrand i P1-morgon