Första domen om terrorfinansiering efter lagändring

1:00 min

I dag kommer domen mot sex personer som åtalats för terrorfinansiering, och mot tre av dom som även åtalats för att ha planerat att begå ett attentat i Sverige. Domen är den första sedan en lagändring avsedd att göra det lättare att döma personer för terrorfinansiering.

Att det nu kommer en prövning är viktigt, säger åklagare Per Lindqvist.

– Det är alltid intressant när lagstiftning som varit oprövad prövas i skarpt läge som det görs här.

– Det har förts fram olika invändningar om hur man ska se på lagstiftningen och hur man ska se på bevisning och så, så jag tycker att det är många intressanta frågor som lyfts under rättegången, så det är domstolen nu som får avgöra det här, säger Per Lindqvist.

De sex männen nekar till terrorfinansiering. I vissa fall medger de att de har gjort överföringar, men säger då att pengarna var avsedda för släktingar och andra behövande, och inte för terrorgruppen IS.

Åklagaren sa under rättegången att hans bild är att flera av de personer som tagit emot pengarna stred för terrorgruppen IS i Syrien.

– Så som lagstiftningen bör förstås menar jag att de personer som till slut fått del av pengarna är personer som kan knytas till IS, och från den utgångspunkten menar jag att de också ska dömas de som har tillhandahållit de här pengarna, säger åklagare Per Lindqvist.

2016 ändrades lagen om terrorfinansiering. Det innebär att åklagaren inte längre måste bevisa att pengarna varit avsedda för ett specifikt terroristbrott, utan det räcker lite förenklat att de de gått till en person eller en sammanslutning av personer som begår terroristbrott - oavsett vad som varit syftet med pengarna.

Vad som krävs för att bevisa det är en av de viktiga frågor som rätten nu kommer få ta ställning till, säger advokat Thomas Olsson, som försvarar en av männen.

Åklagaren har bland annat lagt fram sanktionslistor som terrorstämplar IS som bevisning.

– Det åklagaren förefaller processa på det är påståendet att det är tillräckligt att vara medlem i en organisation som är uppförd på listor, och det blir ju en intressant fråga för domstolen att pröva om det är tillräckligt eller om det krävs något ytterligare, säger Thomas Olsson.

Också han tycker att det är viktigt att det nu kommer en prövning av lagen.

– Det är alltid bra att få gränserna för det straffbara området klarlagt i olika rättsprocesser, och det är ju ett genomgående problem med hela terroristlagstiftningen att den är väldigt svårtillämpad och väldigt svårtolkad, säger han.

Tre av männen har också åtalats för förberedelse till terroristbrott. Enligt åklagaren ska de ha planerat att begå ett attentat i Sverige. Två av männen släpptes tidigare i veckan, en är fortfarande häktad.

Domen meddelas klockan 11.00 på fredagsförmiddagen, vid Solna tingsrätt.