Behöriga lärare minskar

Eleverna drabbas av lärarbristen

1:44 min

Andelen behöriga lärare i den svenska grundskolan fortsätter att minska, enligt Skolverket. Var tredje lärare saknar riktig utbildning för sitt yrke.

 – Vi ger inte alla elever en kvalitativ undervisning, vi skapar en ojämlikhet, där vissa elever får rätt stöd. Och andra inte. Elever får inte rätt kunskaper med sig ut i livet och för den delen, inte till gymnasiet, säger Leo Gerdén, ordförande i Sveriges Elevråd.

– Två elever i samma klass i gymnasiet kan ha med sig extremt olika förutsättningar från grundskolan. Och det gör att svensk skola inte blir jämlik, säger Leo Gerdén, som tycker att den försämrade behörigheten bland lärarna innebär att det här är en kris och att förtroendet för det svenska skolväsendet skadas.

Enligt Skolverkets uppgifter ligger lärarbehörigheten i grundskolan på 70,5 procent. För tre år sedan var behörigheten högre, 72,7 procent. Sedan dess har behörigheten långsamt sjunkit.

Det främsta skälet är att antalet elever i grundskolan har ökat.

Behörigheten har beräknats som att en lärare måste vara utbildad i och ha lärarlegitimation i minst ett av ämnena han eller hon undervisar i. Ungefär tre av 10 lärare saknar adekvat utbildning för sitt yrke.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, säger att högre löner och bättre arbetsmiljö behövs för att göra läraryrket attraktivare.

– Dessvärre har vi ju också skolor där behörigheten är nere 30 procent, vilket ju innebär att vi har många elever i dag som riskerar att gå igenom hela grundskolan utan att få möta utbildade, behöriga lärare, vilket är förödande, säger Johanna Jaara Åstrand.