Felaktiga utbetalningar

”Omfattande brister i kontrollen av a-kassa”

1:43 min

Omfattande brister i kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen leder till hundratals miljoner i felaktigt utbetald a-kassa, visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

– Vi tycker inte att det är acceptabelt att det är så stora fel, det är såklart inte bra att de lagar som stiftas inte efterföljs, säger Jessica Idbrant som är enhetschef på IAF.

Enligt IAF:s beräkningar, som bygger på utbetalningar år 2017, har mellan 261 och 553 miljoner felaktigt betalats ut ur arbetslöshetsförsäkringen. Vilket motsvarar 2,2 - 4,6 procent av de totala utbetalningarna.

Orsaken är framförallt bristande kontroll hos Arbetsförmedlingen. När en arbetssökande bryter mot regelverket, till exempel genom att inte söka några jobb, ska Arbetsförmedlingen meddela a-kassan det, så att de kan utreda om personen ska få en sanktion. Men i nästan hälften av de ärenden som IAF har granskat hade Arbetsförmedlingen låtit bli att underrätta a-kassorna.

– Det är allvarliga brister som förekommer inom Arbetsförmedlingen. Det handlar kanske inte om så mycket pengar men om tittar på siffrorna, att det i 44 procent av ärendena är minst en gång som arbetsförmedlarna låtit bli att lämna information, så är det ganska omfattande, säger Jessica Idbrant.

IAF har även undersökt om de som får a-kassa verkligen har sökt de jobb som de uppgett till Arbetsförmedlingen. Granskningen visar att i åtminstone en tredjedel av fallen så hade den arbetslöse inte sökt jobbet. Men hur stora felaktiga utbetalningar som det lett till har IAF inte kunnat beräkna.

– Vi tycker att det är väldigt mycket att en tredjedel ljuger om sökta jobb i sin aktivitetsrapport, säger Jessica Idbrant.

Arbetsförmedlingen har nyligen vidtagit åtgärder för att förbättra kontrollarbetet. Men IAF tycker att mer behöver göras och föreslår bland annat att Arbetsförmedlingen inför stickprov för att kontrollera att den enskildes sökaktivitet överensstämmer med verkligheten.

– När de arbetssökande vet att de inte kontrolleras så finns det ju större sannolikhet att de fortsätter göra fel. Arbetsförmedlingens bristande kontroll riskerar också att urholka förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen, säger Jessica Idbrant på IAF.