Mag- och tarmsjukdom

Beslut i dag om rotavirus-vaccin för alla barn

1:27 min

Vaccin mot den smittsamma mag- och tarminfektionen rotavirus införs i det nationella vaccinationsprogrammet för barn från första september i år.

Enligt socialminister Lena Hallengren fattar regeringen beslut i dag om att alla småbarn i Sverige ska erbjudas rotavirusvaccin från i höst.

– Rotavaccinet mot rotaviruset kommer att bli en del i det allmänna vaccinationsprogrammet och det sker från och med i höst, säger socialminister Lena Hallengren.

Rotavirusinfektioner drabbar nästan alla barn i Sverige en eller flera gånger före fem års ålder med feber, kräkningar och diarré. Någon medicin finns inte, men vätskeersättning kan behövas. Viruset är mycket smittsamt och tåligt och kan spridas via till exempel leksaker och dörrhandtag.

Enligt Folkhälsomyndigheten insjuknar runt 50 000 barn per år och av dem söker 20 000 vård. När vaccinet införs kommer vården avlastas är tanken. Kostnaden för staten beräknas bli 5 miljoner kronor per år. 

För två år sedan visade myndighetens utredning att de två vaccin som finns mot rotavirus och som ges som droppar i munnen är säkra, effektiva och samhällsekonomiskt lönsamma. Hälften av regionerna och landstingen erbjuder redan vaccinet till spädbarn, men övriga har inväntat regeringens besked.

En studie nyligen i region Jönköping visade att antalet barn inlagda på sjukhus på grund av magsjuka av rotavirus halverats sedan vaccinet infördes där för fem år sedan.
 
Världshälsoorganisationen WHO har rekommenderat det till att alla spädbarn sedan 2013 eftersom mer än 200 000 barn dör årligen av magsjukans diarréer, i Sverige är dock dödsfall ovanligt. Runt 100 länder har redan infört det.

En handfull barn föds årligen med den ärftliga sjukdomen svår kombinerad immunbrist SCID och för dem kan rotavirus-vaccinet vara farligt så för att det ska kunna börja ges allmänt i höst måste först biobankslagen ändras så att det så kallad PKU-testet på alla nyfödda även kontrollerar för SCID.

Lena Hallengren räknar med att den lagändringen klubbas av Riksdagen under våren, annars ställs den allmänna rotavirusvaccineringen in. 
 
– Det är ju väldigt glädjande, det här beslutet har vi väntat på, säger Malin Bengnér smittskyddsläkare i region Jönköping som sitter i Folkhälsomyndighetens referensgrupp för vaccin.
 
Men Malin Bengnér hoppas också på snart besked kring vaccinering mot influensa, pneumokocker, hepatit b och tbc för riskgrupper. Utredningar som legat länge och väntat på regeringens bord och hunnit bli gamla.