Professorn kritisk

Rockström om klimatrapporten: Räcker inte

2:28 min

Klimatpolitiska rådets första rapport – om att Sverige är på väg att missa klimatmålen – kritiseras av klimatforskaren Johan Rockström för att inte räcka till.

Men Centerpartiet, ett av de borgerliga partier som samarbetar med den rödgröna regeringen, välkomnar rapporten och dess beska slutsatser.

– Jag tycker att klimatpolitiska rådet och den här första rapporten är väldigt bra. De har gjort ett gott arbete än så länge, säger Rickard Nordin, Centerpartiets klimatpolitiske talesperson.

Vill Centerpartiet göra tillräckligt för att nå klimatmålen – netto noll klimatutsläpp år 2045 – eller behöver vi överge målen, de ser ju ut att vara väldigt långt borta?

 – För vår del gör vi kraftfulla åtgärder och det är självklart för oss att vi ska nå målen. Det var ju också vi som pushade på för att sätta så hårda mål i miljömålsberedningen.

– Jag har själv förhandlat fram dem och det är klart att vi står bakom dem och gärna skulle skärpa dem ytterligare om det skulle behövas enligt Parisavtalet. 

I dag offentliggjordes den första genomgripande utvärderingen av huruvida regeringspolitiken räcker till eller inte för att nå riksdagens klimatmål om netto noll växthusgasutsläpp år 2045.

Beskedet från klimatpolitiska rådet var hårt: Nej, utsläppen minskar bara med en knapp procent per år, när de behöver minska med mellan fem och åtta procent årligen.

Rådet kom också med en rad konkreta rekommendationer – och Rickard Nordin från Centerpartiet, som i januari var med och släppte fram den rödgröna regeringen, säger sig skriva under på de flesta av dem.

– Många av rekommendationerna ligger i linje med vad Centerpartiet tycker, till exempel att fasa ut fossila subventioner som är en stor post, säger Rickard Nordin.

– Det man kan fundera lite extra på är väl hur man ska skriva miljöbalken, där går man in ganska tydligt och funderar på om man ska in i EU:s utsläppshandel och justera saker. Där är det nog lite svårare att nå fram tror jag.
 
Rådet fördjupar sig i klimatboven transportsektorn, och efterfrågar där bland annat slopade subventioner till bilismen och ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel.

Men trots sin stundtals skarpa ton får rådet kritik för att bortse från att klimatet är ännu värre däran än vad klimatmålen tar hänsyn till.
 
Varningen kommer från Johan Rockström, professor i globala miljösystem vid Potsdaminstitutet i Berlin.

– Det räcker inte att stanna vid 2 graders uppvärmning, måste hålla det vid 1,5 grad. Det innebär att klimatpolitiska rådet faktiskt utvärderar mot mål som inte är helt i linje med vad vetenskapen faktiskt pekar på är nödvändigt för att klara Parisavtalet.

Rockström uppskattar att dagens svenska klimatmål om netto noll växthusgasutsläpp 2045 skulle behöva ersättas av absolut noll växthusgasutsläpp – omkring tio år tidigare.

– Det är att tidigarelägga och gå från, som det är nu, 85 procents utsläppsminskningar inrikes och 15 procents tillåtna utsläppsminskningar utomlands, till att i stället bli 100 procent fossilfria i Sverige till 2030-2040, säger Rockström.

Hur står sig Sveriges klimatmål internationellt?

– De står sig – relativt då – väldigt bra. Det är därför det finns djup oro för vart världen är på väg.

Rockström nämner Storbritannien, Frankrike och Tyskland som också satt upp klimatmål. 

– Inget av de här länderna land lever upp till sina egna mål ännu och det är inget av de här länderna som tar hänsyn till att det enda som räknas är om hela världen har nollutsläpp 2050.

Det innebär, enligt Johan Rockström, att rika länder skulle behöva gå ännu snabbare fram.

– För man måste ta hänsyn till att afrikanska nationer, och latinamerikanska nationer och Indien och Kina kommer att ha en något långsammare omställningsprocess. Framför allt de länder som är väldigt tyngda av sitt beroende av kol.

Givet det, att det inte i dag alls ser ut som att världen kommer att klara klimatmål, är det då inte klokt som Svenskt näringsliv säger, att vi ska satsa mycket mer på utländska klimatminskningar och i stället öka de svenska investeringarna fossilt, så att man kan få bort de allra värsta anläggningarna utomlands?

– Nej, det där är en kullerbytta som inte fungerar. Jag delar verkligen Svenskt näringslivs slutsats att vi ska investera i teknologi för utsläppsminskningar utomlands.

– Men det innebär inte att vi kan gå förbi att städa upp på vår egen bakgård, att själva bli helt fossilfrila också. Vi behöver ha både och, inte antingen eller.