Skolverkets statistik

Färre anställda i förskolan med examen

2:20 min

Knappt 40 procent av de anställda i förskolan har en förskollärarexamen, enligt statistik från Skolverket.

Något som Skolverkets ser allvarligt på, enligt Magdalena Karlsson, undervisningsråd.

– En av de viktigaste kvalitetsfaktorerna för förskolan är personalens utbildning och kompetens. Och förskollärare har ju ett särskilt ansvar som övriga i arbetslaget inte har just utifrån att de har en högskoleutbildning. Så, visst är det allvarligt att det minskar och att de är få, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Sen 2014 har andelen anställda i förskolan som har en förskollärarexamen minskat knappt tre procentenheter. I år är andelen knappt 40 procent. Det är främst i mindre tätorter och städer som högst andel av personalen har förskollärarexamen medan andelen i storstäder är mycket lägre, på 31 procent. Även skillnader mellan kommunala och fristående förskolor finns - 43 procent av de anställda i kommunala förskolor har examen- Samma siffra hos de fristående är 28 procent.

Fristående förskolor drivs dock av olika aktörer och det går inte att jämföra rakt av med kommunala - allt från storföretag och föräldrakooperativ finns som huvudmän räknas som fristående aktörer.

Att andelen anställda med förskollärarexamen minskar, om än marginellt, kan delvis förklaras av pensionsavgångar.

– Så dels är det pensionsavgångar naturligtvis, men sen handlar det ju om att det här är ett komplext och tufft yrke. Och då kanske många upplever att det här inte är så attraktivt, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Även barngruppernas storlek ökar marginellt. En utveckling som inte är bra för barnen när det är för många i en och samma grupp, enligt Magdalena Karlsson på Skolverket.

– Vi vet att stora barngrupper inte är bra för banen, helt enkelt. Speciellt inte för småbarn. Det blir väldigt många relationer att hålla ordning på. Även om alla relationer inte är djupa relationer så är det ändå en viss form av relation som varje barn ska ha och förhålla sig till. Och det vet vi att det kan skapa stress hos barn, säger Magdalena Karlsson.