Övergreppsoffer vill stämma katolska kyrkan

1:57 min

I USA vill offer för sexövergrepp inom katolska kyrkan göra det möjligt att stämma kyrkan. Men katolska kyrkan gör motstånd mot en sådan förändring.

I Pennsylvania har hundratals präster inom katolska kyrkan förgripit sig på tusentals barn under de senaste 70 åren, enligt en utredning i delstaten i fjol.

Enligt delstatens lagar kan offer för sexövergreppen inte längre stämma kyrkan eftersom preskriptionstiden för brottet i de allra flesta fallen tagit slut. Nu vill flera drabbade förändra lagen så att det under en tillfällig period ska gå att stämma kyrkan.

– Vi vill öppna ett fönster under en tillfällig period där drabbade ska ha en chans stämma kyrkan för övergrepp, säger Michael McDonnel som själv utsattes för övergrepp av en präst som elvaåring.

Nu försöker han påverka politiker i Pennsylvania att ändra lagstiftningen. Men det har visat sig vara svårt eftersom katolska kyrkan aktivt motsätter sig förändringen genom lobbying i delstatskongressen.

Där emot har kyrkan inrättat en fond som betalar ut pengar till övergreppsoffer oavsett hur länge sedan övergreppet inträffade.

– Totalt sett har 240 miljoner dollar betalats ut, fördelat på 1200 personer, i Pennsylvania och New York, förklarar advokaten Camille Biros som administrerar fonderna.

Flera drabbade vägrar ändå ta emot pengar från kyrkans fonder. Orsaken är att de som accepterar en utbetalning frånsäger sig rätten att stämma kyrkan om lagen någon gång skulle förändras i framtiden.

– Kyrkans utbetalningar är småsummor jämfört med vad stämningar mot den skulle innebära, säger Michael McDonnel.

Trots upprepade försök har katolska kyrkan i Pennsylvania inte velat delta i en bandad intervju.

I ett tidigare uttalande har en representant för kyrkan sagt att dagens katolska kyrka inte bör stå till svars för brott som begåtts flera år sedan.