Skola

Lärarutbildningar håller inte måttet

1:57 min

Nästan hälften av förskollärar- och grundskollärarutbildningarna vid 20 av landets lärosäten håller inte måttet. Det visar en genomlysning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gjort.

Att så många utbildningar får underkänt kan delvis förklara av att de synats mer heltäckande än tidigare, det säger Anders Söderholm, generaldirektör vid myndigheten.

– Det är en större och bredare granskning än vad vi brukar göra. Det är relativt fler utbildningar som ifrågasätts med den här metoden än vad det kanske skulle ha varit annars. Det här är för att få en agenda för förändring och utveckling av lärarutbildningarna under det kommande året. Jag menar att det här är en del i ett förbättringsarbete på lärarsätena, säger han.

Sammanlagt har Universitetskanslersämbetet granskat 67 lärarutbildningar för grund- och förskola. Av dessa får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet.

De utbildningar som pekas ut som undermåliga brister ofta i att undervisningen saknar vetenskaplig grund. Till exempel får många studenter inte tillräckligt med kunskap om forskningsmetoder och förmåga till kritiskt tänkande.

– Att få med sig den kompetensen från utbildningen är en av delarna som ligger till grund för vår prövning, säger Anders Söderholm.

Lärosätena har nu ett år på sig att rätta till bristerna, annars riskerar de att få indragens examensrätt. Det skulle betyda att nära hälften av lärarutbildningarna försvann. Och det är något som oroar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Tvärtom behöver ju fördubbla andelen lärarstudenter för att möta lärarbehoven i framtiden. Här behöver vi krafttag från beslutsfattare för att stärka så väl lärarutbildningen som yrkets attraktivitet, säger hon.