Valet 2016

USA: Redigerad Mueller-rapport kan skapa tvivel

1:43 min

I dag offentliggörs rapporten från den särskilde åklagaren Robert Muellers utredning om det ryska påverkansförsöket i samband med valet 2016 och om huruvuda Trumpkampanjen samarbetade med Ryssland eller inte. Justitieminister Barr har i sin sammanfattning av rapporten konstaterat att Trumpkampanjen friats från misstankarna men många vill ändå se rapporten med egna ögon.

Halv fyra i eftermiddag svensk tid väntas justitieminister William Barr hålla en presskonferens, först därefter släpps rapporten till kongressen och till allmänheten via den särskilde åklagarens hemsida. Men den nästan fyra hundra sidor långa rapporten kommer inte att publiceras i dess helhet.

Justitieminister William Barr har sekretessbelagt delar materialet utifrån fyra kriterier:däribland uppgifter som tidigare föredragits för en åtalsjury och därför omfattas av sekretess och uppgifter som skulle kunna skada andra utredningar. Just dessa strykningar ur grundrapporten kommer sannolikt att bli föremål för både juridiska processer, debatt och tvivel från framför allt demokratiskt håll. 

Men utifrån det som återstår hoppas politiker och allmänhet få förklaringar till hur Robert Mueller resonerat kring de misstankar som funnits om samarbete mellan Trumpkampanjen och ryska intressen, misstankar som han enligt justiteiminister Barr kommit fram till att det inte låg någonting i. Många bedömmare är också intresserade av hur det kom sig att Mueller valde att varken anklaga eller fria presidenten för att ha försökt försvåra för utredningen.

Att Mueller i stället överlät det på den av Trump tillsatte justitieminister Barr är en gåta för många amerikaner – en gåta som kanske får sitt svar i eftermiddag.

Shannon jobbar i en skoaffär i staden Duluth i norra Minnesota och hon ser fram emot att rapporten nu offentliggörs. Men hon tycker att det är svårt att lita på rapporten om man inte får läsa Muellers text i dess helhet.

– Jag skulle ha lättare att lita på det som står om inget var bortstruket säger Shannon.