Kommentar av kritiken mot regionalutvecklingsfonden

1:55 min

Nu kommenterar ansvarig minister Ekots rapportering om en av EU:s absolut största utgiftsposter, den regionala utvecklingsfonden. Flera granskningar det senaste året har visat att det är svårt att veta om pengarna i den fonden gör den nytta som det är tänkt.

– Nej, alltså jag tycker att man ska titta på den kritik som finns, man ska ta till sig av den och man ska förbättra. Samtidigt ska man komma ihåg att vi är ungefär halvvägs in i en programperiod nu och det är för tidigt att säga exakt hur det kommer att falla ut, säger socialdemokratiska landsbygdsministern Jennie Nilsson.

Syftet med EU:s regionala utvecklingsfond där det mellan åren 2014-2020 finns motsvarande runt 2000 miljarder kronor för olika typer av projekt är att minska klyftorna bland EU:s 276 regioner. Det kan exempelvis handla om bredbandssatsningar, utveckling av transportstråk eller till att stärka konkurrenskraften hos företag.

Men flera granskningar det senaste året, både på europeisk nivå och i Sverige har kritiserat systemet för att det bland annat är svårt att veta om pengarna får den effekt som det är tänkt.

Samtidigt har regeringen i nuläget inte några planer på att göra något åt kritiken utan följer förbättringsåtgärderna som Tillväxtverket som förvaltar de här pengarna i Sverige inlett efter granskningarna.

– Vi följer ju arbetet och framförallt är min ambition att se till att vi har ett bra underlag inför nästa programperiod, säger landsbygdsministern Jennie Nilsson.

För tillfället pågår förhandlingar om hur stor den regionala utvecklingsfonden ska vara efter år 2020 och hur den ska användas. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag och EU-parlamentet och medlemsländerna genom ministerrådet har rätt att föreslå förändringar.

– Enligt de förslag som ligger just nu så skulle det för Sveriges del bli ett oförändrat stöd. Sverige får ju redan som det ser ut idag ganska lite pengar från de här fonderna eftersom vi hör till de länder som bedöms vara välmående länder. Så det är svårt att se om man inte ändrar strukturerna totalt att Sverige skulle få mer pengar i systemet, utan det vi bevakar just nu är att vi inte ska få mindre pengar, säger Sveriges företrädare i ministerrådet, landsbygdsminister Jennie Nilsson(S).