Rysslands-utredningen

Inga bevis för rysk samverkan

2:47 min

Ytterligare delar av Mueller-utredningen, som handlar om Trump-kampanjens eventuella kopplingar till Ryssland, offentliggjordes under torsdagen.

I USA har den särskilda åklagaren Robert Muellers utredning om rysk påverkan i det amerikanska presidentvalet nu blivit offentlig.

Utredningen visar att Ryssland försökte påverka det amerikanska valet, men att det inte finns några bevis för att någon amerikansk medborgare agerat i maskopi med Ryssland.

Inför att rapporten släpptes kommenterade president Trump rapporten. Han underströk att det inte sket något samarbete mellan hans kampanj och Ryssland. 

Justitieminister William Barr framträdde under torsdagen inför ett samlat pressuppbåd, där han vidhöll vad som tidigare sagts: Att utredningen inte kunnat presentera bevis för att väcka åtal mot Trump.

– Vi vet nu att de ryska agenter som genomförde komplotten inte samarbetade med president Trump eller Trump-kampanjen … Det är något som alla amerikaner ska och borde vara tacksamma över att få bekräftat.

Vidare har man inte funnit några bevis för att någon amerikansk medborgare skulle ha varit inblandad i de påverkanskampanjer som bland annat kunnat härledas till den ryska trollfabriken Internet Research Agency i Sankt Petersburg.

Trump har under utredningens gång anklagats för att försöka sätta käppar i hjulet för processen. Sammantaget, framhåller Barr, finns inga tyngre bevis för att sådana motiv ska ha förelegat.

Att Justitiedepartementet tidigare valt att endast offentliggöra en sammanfattning har retat upp både politiker och opinion. Nu väntas Justitiedepartementet publicera en maskad version av utredningen tillgänglig för allmänheten på myndighetens webbsida klockan 17 (svensk tid).