Trendbrott

Kraftig ökning av uppsagda tjänstemän

1:54 min

Antalet uppsägningar ökar. Trygghetsrådet, som hjälper tjänstemän att finna nya arbeten har märkt en ökning med 26 procent de första kvartalet i år.

Främst är det tjänsteman inom handel, bygg och transport som drabbats av uppsägning. Under första kvartalet i år har 3 400 tjänstemän sagts upp och sökt stöd hos trygghetsrådet. Det är en ökning med en fjärdedel från samma period från förra året, och den största på flera år.

– Helt klart är det ett trendbrott. Sedan ett flertal år tillbaka, vi går ju tillbaka till 2013, har i princip varje kvartal varit färre än motsvarande period än året innan. Det var det också i inledningen 2018, men den planade ut sista kvartalet och har fortsatt 2019, säger Lennart Hedström,  för Trygghetsrådet.

Den tidigare prognosen om 12 000 uppsagda under året kan komma att revideras säger Lennart Hedström:

– Den är helt klart i underkant. Vi höjde den siffran från 2018 med tusen personer, men fortsätter den är trenden måste vi definitivt revidera den, säger han.

Trygghetsrådet ägs av svenskt näringsliv och PTK, en samverkansorganisation för flera tjänstemannaförbund, och ska fungera som stöd för tjänstemän som sagts upp från anslutna företag.

När det gäller möjligheten att snabbt komma tillbaks i jobb är det lättast för de unga mellan 20-29 år som det i genomsnitt tar fyra månader för att få ett nytt jobb. Genomsnittstiden för alla är kring 8 månader. Generellt är det relativt lätt att hitta nya jobb, menar trygghetsrådet:

– Tittar vi från vårt perspektiv är det stat, kommun och landsting som rekryterar flest. Och sedan service och tjänster, handel och försäljning, så det är spritt över flertalet branscher, säger Lennart Hedström.

Den största procentuella ökningen märkts i västra Götaland, och främst är det just storstadsregionerna som ökningen märks mest.