FÖRDJUPNING: Om skuldankaret och den svenska statsskulden

18 min

I samband med vårändringsbudgeten presenterade också regering sin vanliga ekonomiska prognos.

En fråga som väck debatt om hur regeringen hanterar de statsliga finanserna är att prognosen visar att statsskulden kommer att hamna under skuldankaret 2022, om den fortsätter att minska i samma takt.

Kritiken handlar bland annat om en alltför stram finanspolitik och för få investeringar.

Men vad är det här skuldankaret - och vad har det för betydelse?

Med finansminister Magdalena Andersson (S), Harry Flam ordförande för det Finanspolitiska rådet och John Hassler professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Detta är en fördjupande lyssning från Ekots lördagsintervju