Digitalt försvar

Danmark vill införa cybervärnplikt

0:25 min

Cyberkrigföring blir i allt högre grad en realitet i världen och länder rustar sig för försvar mot cyberattacker. I Danmark vill regeringen inleda försök med cybervärnplikt från årsskiftet.

Nya former av krigföring och det ökade bruket av digital kommunikation ligger bakom förslaget från Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen, från liberala Venstre, om att låta 30 personer åt gången göra värnplikt inom cybersäkerhet.

De värnpliktiga ska genomgå en fyra månader lång militär grundutbildning. Därefter följer enligt planerna åtta månaders specialutbildning inom cybersäkerhet och taktisk kommunikation. Bara personer som tidigare har goda färdigheter inom IT-området bör komma i fråga, enligt försvarsministern.

Förslaget möter bred politisk uppbackning och försvarschefen Bjørn Bisserup tror att förslaget kommer att stärka Danmarks säkerhet på sikt.

– Det är klart att cyberhoten är betydande. Det är de även militärt sett. Syftet med de värnpliktiga är att bygga ut kapaciteten både till glädje för försvaret men också för samhället i övrigt, säger Bisserup.

– Nya värnpliktiga ger oss en ökad rekryteringsbas, fortsätter försvarschefen.