Bombdåden i Sri Lanka

"Minoriteterna blir ännu mer utsatta"

1:25 min

I Sri Lanka har det länge pågått konflikter mellan folkgrupper.

Camilla Orjuela, professor i freds- och utvecklingsforskning, har följt Sri Lanka sedan 90-talet. – Det som har hänt är oerhört oroande, säger hon om söndagens bombdåd.

Sri Lanka har länge präglats av en konflikt mellan folkgrupperna tamiler och singaleser. Tamilerna krävde redan på 1970-talet självstyre och en egen stat i landets östra och norra delar. En väpnad radikal grupp, Tamilska Eelams befrielsetigrar (LTTE), bildades för att nå tamilsk självständighet. Konflikten tappades upp på 1980-talet efter att LTTE dödat flera singalesiska soldater.

Decennier av ömsom fred och krig avlöste varandra. Efter en regeringsoffensiv 2009 förklarades LTTE besegrade.

Camilla Orjuela menar att det är oväntat att en så omfattande attack sker just nu.

– De senaste tio åren har man diskuterat frågan kring hur ska staten vara organiserad så att minoriteterna också har en plats och hur ska man hantera alla de krigsbrott som begåtts. Detta har varit en diskussion som pågått men som inte fört så många steg framåt.

Camilla Orjuela menar att man samtidigt också har sett vissa nyare konflikter, eller snarare nygamla konflikter, längs religiösa skiljelinjer.

– Det har funnits vissa buddhistiska grupper, som absolut inte är representativa för buddhister i stort, men som har anklagat muslimer och kristna för att utgöra ett hot mot buddhismen. Buddismen är huvudreligion i Sri Lanka, säger hon och fortsätter:

– Så det har varit sådana spänningar, men det finns ingenting som tyder på att de här väldigt koordinerade bombdåden har riktigt med det att göra. Det man kan säga är att minoriteterna har varit väldigt utsatta och blir än mer utsatta efter de här bombdåden i dag.