Stopp på E4 vid Linköping

Kollision på motorvägen.

Olyckan är nu uppklarad och vägen är åter öppen.