Beslut från kammarrätten

Moskén i Växjö får fortsätta med böneutrop

0:16 min

Moskén i Växjö kommer få fortsätta med böneutrop en gång i veckan. Det har kammarrätten beslutat.

Grannar till moskén hade överklagat polisens beslut om att godkänna böneutrop. Grannarna ansåg att utropen är störande och att de ska kunna slippa bli utsatta för ett religiöst budskap enligt Europakonventionen.

Kammarrätten kommer fram till att beslutet inte kränker de rättigheter som skyddas av Europakonventionen.