Efter skandalerna

Swedbanks resultat högre än väntat

2:17 min

Skandalomsusade Swedbank slår analytikernas förväntningar med årets första kvartalsrapport. Samtidigt meddelar bankkoncernen att man nu ska tillsätta en ny enhet inom banken för att motverka penningtvätt.

Bankens rörelsevinst landar på 6 626 miljoner kronor vilket kan jämföras med vinsten på 6 389 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 6 091 miljoner kronor.

Tillförordnade vd:n och koncernchefen Anders Karlsson medger dock att det är ett kvartal med stor turbulens till följd av misstankarna om omfattande penningtvätt.

"Bankens anseende har tagit skada och som tillförordnad vd är det min främsta uppgift att nu genomföra åtgärder som gör att vi kan börja återvinna förtroende hos kunder, ägare och andra intressenter", skriver han inledningsvis i rapporten.

Till följd av detta skapar man nu en ny enhet, Anti-Financial Crime unit (AFC). Avsikten är enligt Swedbank att den ska "motverka penningtvätt, terrorismfinansiering och bedrägerier samt även med cybersäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet".

Swedbank uppger att bland annat bekämpningen av penningtvätt kommer att leda till ökade kostnader på cirka en miljard kronor under året. Banken håller dock fast vid tidigare finansiella mål om avkastning på eget kapital på minst 15 procent.

Kvartalet präglades för Swedbanks del av stor turbulens till följd av misstankar om omfattande penningtvätt med hjälp av konton i banken, vilket förutom utredningar i flera länder och ett kursras för aktien har lett till att både vd och styrelseordförande fick sparken.

Ur rapporten märks också ett ökat räntenetto för Swedbank, det vill säga vad banken tjänade på skillnaden på in- och utlåningsräntor. Detta steg till 6 421 miljoner kronor, från 6 294 miljoner kronor.

Provisionsnettot sjönk samtidigt knappt mätbart till 3 070 miljoner kronor, från 3 081 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 11 362 miljoner kronor, jämfört med 10 685 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 4 518 miljoner kronor, från 4 169 miljoner kronor. Kreditförlusterna ökade till 218 miljoner kronor, från 127 miljoner kronor.