Arbetsrätt

Ylva Johansson: Fler förändringar i LAS

1:49 min

Regeringen tillsätter i dag en utredning som bland annat ska föreslå utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ser risker med vägvalet och säger att det är tungt att gå fram med förslagen. 

– Ja, det är både svårt och smärtsamt det måste jag säga. 

Vad är det tuffaste för dig? 

– Det är risken att det kan leda till sämre anställningstrygghet när vi istället borde gå i motsatt riktning, säger Ylva Johansson.

Frågan om arbetsrätten var en av de svåraste i regeringsförhandlingarna och nu går regeringen alltså vidare med de förändringar den enats med Centern och Liberalerna om.

Utredningen som tillsätts nu har ett år på sig ska lägga förslag inom fyra områden.

Undantagen i turordningsreglerna för den som vill säga upp ska bli generösare. I dag får en arbetsgivare med högst tio anställda göra undantag från turordningen för totalt två personer, det ska utökas. 

– Min utgångspunkt i att jag inte ser att man skulle ha behövt göra de här lag ändringarna men det är en del av januariavtalet och därför lever upp till det, säger Ylva Johansson.

Arbetsgivarna ska få ett större ansvar för de anställdas kompetensutveckling, det blir tvingande regler enligt arbetsmarknadsministern. 

– Man ska ta fram författningsförslag för att skriva in i lag hur arbetsgivarens ansvar ska stärkas för kompetensutveckling och omställning, så det blir tvingande.

Särskilt för mindre företag ska kostnaderna minska vid uppsägningar. Utredningen ska också överväga att lägga förslag i syfte att få till en bättre balans i anställningsskyddet mellan fast anställda och visstidsanställda.

Ylva Johansson vill inte att utredningens förslag ska bli verklighet, och hoppas nu att fack och arbetsgivare enas om någonting annat. 

– Jag hoppas och tror att de kommer att vilja förhandla om förslag som kan genomföras i stället för utredningens förslag, säger hon.