Förslag om fler livstidsdomar

Experten: Straffets längd påverkar inte antalet mord

1:58 min

Regeringen vill att fler som döms för mord ska få livstids fängelse. Samtidigt visar forskningen att längre straff inte leder till minskad brottslighet.

Henrik Tham är professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet. Han menar att det, historiskt i Sverige, inte går att se att straffets längd eller antal livstidsstraff bestämmer antalet mord och dråp.

– Tiden i fängelse för mord har fördubblats och jag har inte sett att regeringen har reflekterat över om det är så att det skulle ha en positiv effekt, säger Henrik Tham.

Justitieminister Morgan Johansson (S) menar att eftersom mord är det grövsta brottet ska man i ökad utsträckning dömas till lagens strängaste straff.

– Min uppfattning är att strängare straff i en del avseenden kan ha en förebyggande effekt, och dessutom en effekt av att väldigt brottsaktiva individer inkapaciteras, och helt enkelt inte är ute på gatorna och kan begå brott, säger Morgan Johansson.

Men inte heller det finns det stöd för i forskningen, menar Henrik Tham.

– Justitieministern har antytt någon sorts inkapaciterande effekt, men vi kan inte heller se detta i forskningen. Vi kan inte se att om man skulle ha fler inlåsta på längre tider så skulle det hjälpa, säger Henrik Tham.