Kan få stora konsekvenser

Hotat läge för grundvattnet

0:48 min

Den senaste tiden har nivåerna i de små grundvattenmagasinen minskat snabbt. I de stora magasinen är det fortfarande låga nivåer i stora delar av landet, visar den senaste rapporten från Sveriges geologiska undersökningar.

– Det kan få stora konsekvenser för både den kommunala och den enskilda vattenförsörjningen om den här tendens fortsätter. Framför allt är det i stora delar av Götaland och Svealand som är aktuella, säger hydrogeolog Bo Thunholm.

Sveriges geologiska undersökningars månadsrapport visar att vattennivåerna har försämrats kraftigt vad gäller de små magasinen. Det betyder att de cirka en miljon svenskar som tar sitt vatten från egen brunn påverkas.