Nya aktörer

Kommuner kan få sköta arbetsförmedling

1:57 min

Både kommuner och den statliga Arbetsförmedlingen kan komma att få bli leverantörer i det nya Arbetsförmedlingssystemet som regeringen, Centern och Liberalerna enats om, det säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Redan år 2021 ska det nya Arbetsförmedlings-systemet vara på plats och tanken är att arbetet med att hjälpa de arbetssökande till jobb då ska skötas av fristående aktörer, såsom privata företag och ideella rörelser. Den arbetssökande ska själv kunna välja bland olika aktörer.

Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s) är en av de svåraste utmaningarna att utforma systemet så att det garanterar stöd till arbetssökande i alla olika delar av landet.

– Det är inte säkert att det kommer att finnas privata leverantörer i alla delar av landet och då måste man säkerställa stödet på annat sätt, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Redan i dagens system, där Arbetsförmedlingen köper jobbcoachnings-tjänster av externa aktörer i en mindre utsträckning, saknas det i flera kommuner en leverantör. Från kommunernas håll har man därför framfört ett önskemål om att även de ska kunna få vara med som extern aktör i det nya systemet, något som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inte stänger dörren för.

– Jag hoppas att vi kan hitta ett system där vi får privata leverantörer i hela landet, det är det som är utgångspunkten i överenskommelsen. Men man måste också ha en beredskap om det inte finns privata aktörer, då måste någon annan vara där och det kan vara Arbetsförmedlingen, men jag tycker också att man ska titta på om kommunen kan vara en leverantör.

Så Arbetsförmedlingen kanske kommer att finnas kvar som en utförare av arbetsförmedlingstjänster?

– Det är en sak som jag inte stänger dörren för, men också något som vi förstås ska utforma gemensamt de fyra partierna.