Mindre pengar till tyska staten

1:49 min

Inbromsningen i den tyska ekonomin betyder också mindre pengar till staten. I eftermiddags presenterade den tyske finansministern sin nya skatteprognos som visar på mindre intäkter jämfört med vad man räknade med i budgeten. Det betyder också en hårdare dragkamp mellan regeringens koalitionspartier.

– För de kommande fem åren måste den tyska staten räkna med drygt 10 miljarder euro mindre i skatteintäkter jämfört med den senaste prognosen.

Sammanlagt, när man också räknar in delstater och kommuner justeras de offentliga intäkterna ned med 124 miljarder euro fram till 2023. Det är mycket pengar men inte så mycket som en del befarade, konstaterade finansminister Olaf Scholz.

Minussiffrorna till trots är den tyska ekonomin fortsatt mycket stark. Det handlar inte om att skatteintäkterna minskar utan att ökningstakten mattas av. Men det innebär ändå ett mindre handlingsutrymme för regeringen som måste se över sina utgifter.

I den motvilliga regeringskoalitionen har både kristdemokrater och socialdemokrater behov att hävda sig inför viktiga delstatsval i år och därför skärps nu dragkampen om var man ska satsa och vem som måste hålla igen. Kristdemokraterna vill framför allt se skattelättnader för företagen och avskaffa den snart 30 år gamla, tillfälliga, solidaritetsskatten som infördes för att finansiera den tyska återföreningen. Socialdemokraterna vill istället satsa på en höjd grundpension och förlänga a-kassan.

Den socialdemokratiske finansministern har sedan han tillträdde för ett drygt år sedan varnat för att de feta åren är förbi. Det är främst oron i omvärlden som tynger den tyska ekonomin, handelskonflikterna och brexit. Samtidigt hålls hjulen rullande av en stark inhemsk konjunktur, med sjunkande arbetslöshet och stigande löner.

Det finns inga tecken på en konjunkturkris, betonade den tyske finansministern och därför heller inga behov av konjunkturåtgärder eller nya skulder.