Bottendöden i Östersjön värre än någonsin

1:36 min

På en yta större än Danmark är bottnarna runt Gotland nu helt syrefria, det visar SMHI:s senaste sammanställning.

– Det är ju mycket alarmerande för det är ju en stor del av Östersjön som är helt obeboelig för djurliv, ingen fisk eller något bottenlevande djur kan ju vistas i de här områdena, säger Lena Viktorsson, oceanograf på SMHI.

Sedan 1960-talet har mängden syre i Östersjön uppmätts och trots att läckage från jordbruk och avlopp minskat rejält minskar nivåerna av syre något hela tiden.

Nu är omkring 60 000 kvadratkilometer botten helt syrefri, den sämsta noteringen hittills enligt SMHI.

– Det är en yta stor som Danmark, nu är det rekord i år så då är ytan något större än Danmark.

Vad är det viktigaste som Sverige och grannländerna behöver göra för att rädda syrenivåerna i Östersjön?

– Det är att hålla tillförseln av näringsämnen som kväve och fosfor på låga nivåer. Det gör man genom åtgärder på land, inom jordbruk och utbyggnad eller förbättring av vattenreningsverk, säger Lena Viktorsson, oceanograf på SMHI.