Unga brottslingar

Trots kritik: Krav på lagförslag om slopad straffrabatt

1:38 min

Förslaget att slopa den så kallade straffrabatten för unga brottslingar döms ut av tunga remissinstanser. Det berättade Ekot i morse.

Men trots invändningarna så kräver Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell att regeringen - så snart det är möjligt - ska lägga fram ett lagförslag som innebär att personer under 21 år inte automatiskt ska få mildare straff.

– Därför att i dag har vi en situation där personer som är vuxna, begår allvarliga brott, men får väldigt låga straff som inte alls står i paritet till det allmänna rättsmedvetandet och det innebär en kränkning, inte minst mot brottsoffren, säger Johan Forssell, som är Moderaternas rättspolitiske talesperson.
 
Vilket intryck har du tagit av den kritik som remissinstanserna framför?

– Jag ser ingenting i det jag kunnat ta del av från remissinstanserna som övertygar mig om att den här propositionen inte ska läggas fram. Sedan kan man alltid fundera på detaljerna.

Ja, en rad tunga remissinstanser - som Justitieombudsmannen, Säpo, Åklagarmyndigheten Brottsförebyggande rådet, säger alltså nej till att avskaffa den så kallade straffrabatten för brottslingar mellan 18 och 20 år. Bevekelsegrunden för en sådan reform är tveksam, det skulle bli mycket kostsamt för staten och saknar stöd i forskningen, är några av de invändningar som förs fram.

Även Advokatsamfundet dömer ut förslaget, som ett ”synnerligen olämpligt avsteg från den i Sverige sedan länge rådande principen att unga myndiga bör särbehandlas i straffprocessen”.

Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen tycker att det är viktigt att lyssna på remissinstansernas kritik.

– Men jag tycker också att det är ett rimligt förslag att slopa straffrabatterna. Dels för att det går i strid med den allmänna rättsuppfattningen, att man ger rabatter till vuxna människor, dels från ett brottsofferperspektiv, att brottsoffren får en ordentlig upprättelse.

Och personer som har fyllt 18 år är vuxna, understryker Adam Marttinen.

– Det måste finnas tydliga och tidiga konsekvenser för dem som begår brott. Det ska inte vara en mjukstart in i kriminaliteten, det ger helt fel signaler.

Vänsterpartiet vill behålla systemet med kortare straff på grund av låg ålder - och partiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker konstaterar att man nu får stöd av tunga remissinstanser.

– Låser man in unga personer på långa straff, så kommer det att garanterat att de kommer ut på ut andra sidan som tungt kriminellt vuxna.

Hon vill att regeringen nu ska skrota förslaget att avskaffa straffrabatten för unga.

– Alla andra partier måste förstå att vi måste lyssna på forskning och erfarenhet, och inte bara populism och snygga repliker i media.