Straffrabatt

Kan avgränsa förslaget om slopad straffrabatt

2:09 min

Förslaget att slopa den så kallade straffrabatten för alla unga lagöverträdare under 21 år döms ut av en rad tunga remissinstanser. Det har Ekot berättat under dagen.

Trots invändningarna tänker justitieminister Morgan Johansson lägga fram en proposition - men han öppnar nu för avgränsa lagförslaget på något sätt.

– Vi kommer att gå igenom de remissvar som nu finns, och bedöma bärigheten i den kritik som finns. Sedan är jag ju i sak övertygad om att vi bör gå i den här riktig. Men frågeställningen gäller ju hur långt vi ska gå. Där ska vi ta fram ett förslag och sen måste vi ha ett dialog med riksdagens partier för att se var vi ska landa i slutända.

Ja, nu står det klart att en rad remissinstanser - som Justitieombudsmannen, Säpo och Åklagarmyndigheten - säger nej till att avskaffa straffrabatten för brottslingar mellan 18 och 20 år. Bevekelsegrunden för en sådan reform är tveksam, det skulle bli väldigt dyrt för staten och saknar stöd i forskningen, är några invändningar som förs fram.

Det nuvarande förslaget innebär att alla unga lagöverträdare skulle straffas hårdare än i dag - även de som inte har några kopplingar till organiserad brottslighet eller grov gängkriminalitet. Efter remissinstansernas kritik säger justitieminister Morgan Johansson nu att han siktar på att ”smalna av” förslaget på något sätt.

- Jag tycker att vår inriktning ska vara den, att ungdomar som begår grova brott och inblanda i upprepad brottslighet, det är där vi ska inrikta den här lagstiftningen.

Så hur skulle man kunna smalna av förslaget?

– Jag får återkomma i detalj.

Morgan Johanson står vid att det krävs förändringar av systemet. En 18-åring som döms för grov misshandel får i dag halva straffet, jämfört en 21-åring, konstaterar han.

– Det tycker jag i grunden är stötande. Som 18 eller 19-åring kan man vara inne i rätt allvarligt kriminalitet. Där måste samhället svara upp stängare än vad man gjort tidigare. Men sedan är frågan: ska den här lagstiftningen träffa alla brott? Ska den träffa hela gruppen? Det är den diskussionen vi måste föra.

Trots remissinstansernas kritik tycker både Sverigedemokraterna och Moderaterna att straffrabatten för unga vuxna måste avskaffas.