Frihandel

Afrikas gemensamma marknad har blivit verklighet

1:23 min

I veckan skapades vad som kallats världens största gemensamma marknad, Afrikas kontinentala frihandelsområde.

– Frihandelns löfte är välstånd för alla afrikaner, sa Rwandas president Paul Kagame högtidligt när afrikanska ledare tog beslut om att skapa African Continental Free Trade Agreement förra året.

I torsdags nåddes en historisk milstolpe när avtalet formellt kunde träda i kraft, efter att tillräckligt många länder ratificerat avtalet. Därmed skapades vad som kallats världens största gemensamma marknad.

Avtalet är en seger för Afrikanska unionen och dess strävan att integrera Afrika på alla områden. Och ingenstans är bristen på integration tydligare än på handelsområdet.

Bara 18 procent av Afrikas handel sker med andra afrikanska länder, vilket är långt mindre än i alla andra världsdelar. Dessutom domineras exporten av råvaror som förädlas på annat håll.

Med frihandelsavtalet bildas nu en marknad med 1,2 miljarder människor med tullfrihet på 90 procent av alla varor och tjänster. Förhoppningen är att handeln på kontinenten ska öka dramatiskt, stimulera industrialisering på plats i Afrika och skapa miljontals jobb.

Det finns också hinder.

Visserligen har 52 av AU:s 55 medlemmar skrivit under avtalet, men saknas gör bland annat Afrikas största ekonomi Nigeria, som valt att ställa sig utanför.

Dessutom har Afrikas infrastruktur i decennier prioriterats för export av råvaror bort från kontinenten, och lite har satsats på att effektivt kunna flytta varor mellan afrikanska länder.