Sjukskrivningar

Läkarfacket: Tidsbrist bakom ojämställd vård

1:49 min

Primärvården har dåliga förutsättningar att ge män och kvinnor samma behandling vid sjukskrivning. Det säger Läkarförbundet efter Riksrevisionens rapport om att kvinnor med psykiska diagnoser sjukskrivs 30 procent mer än män med samma aktivitetsbegränsning.

Fem minuter är vad läkarna kan få för att reda ut långa perioder av psykisk ohälsa hos en patient och fastslå om han eller hon ska sjukskrivas. Det visar Riksrevisionens nya rapport om olika bedömning av män och kvinnor vid sjukskrivning, och är enligt Heidi Stensmyren på Läkarförbundet förklaringen till att systemet är ojämlikt. Det går helt enkelt inte att göra rättvisa bedömningar på den tiden.

Men varför fler kvinnor blir sjukskrivna för psykiska diagnoser än män trots att de är lika sjuka, det har hon inget svar på.

– Om det här ska bli bättre så behöver det här resurs sättas på ett annat sätt. Dessutom så får man inte komma tillbaka till samma läkare som ska följa upp patienten och gå på djupet och analysera, och då vet man att det finns större risk för ojämlikheter och olika bedömningar och åtgärder, säger Heidi Stensmyren, ordförande på Läkarförbundet.

Enligt Läkarförbundet är receptet på ett rättvist sjukförsäkringssystem fler läkare i primärvården, mer resurser och mer kontinuitet, det vill säga att patienten får träffa samma läkare vid återbesöken som vid första sjukskrivningstillfället, samt att läkare får mer utbildning i hur man gör en korrekt bedömning av sjukskrivningsärenden. Och det här vet politikerna om.

– Det här är en fråga som går direkt upp i regeringskansliet och regeringen har lovat en primärvårdsreform, det finns ett stort behov av det. Även i regeringsförklaringen har Stefan Löfven lovat att man ska stärka rätten till en fast läkare och det är ytterst viktigt att vår minister nu också tar tag i det, säger Heidi Stensmyren, ordförande på Läkarförbundet.