Besked i dag

Domaren jävig - mål om fusk med högskoleprov tas om

0:52 min

Den domare som ledde det uppmärksammade målet i Norrköpings tingsrätt, där ett 30-tal personer dömdes för omfattande fusk i samband med högskoleprov, var jävig.

Det anser Göta Hovrätt som nu återförvisar målet till tingsrätten. Så här förklarar Charlotte Brokelind, president vid Göta hovrätt det som hänt.

Flera av de dömda överklagade sina domar till Göta Hovrätt. Men några av dem begärde även att Hovrätten i första hand skulle undanröja tingsrätten dom och återförvisa målet dit. De anförde flera skäl för detta bland annat att bevisföringen var felaktig, att domen var felaktigt skriven - men också att domaren varigt jävig.

Domaren vid Norrköpings tingsrätt deltog i ett möte med juristklubben i Norrköping, i mitten november förra året, och där ska han ha talat om det pågående målet på ett sätt som tydde på att han redan tagit ställning i sak.

En advokat som var närvarande vid mötet reagerade och skickade i ett mejl till Göta Hovrätt in en skriftlig version av samtalet som han haft domaren. Denne raljerar där bland annat över ett av de argument som en tilltalad framfört.

Göta Hovrätt tillbakavisar den övriga kritiken mot domen, men bedömer att det rör sig om jäv och undanröjer alltså domen. Ekot har sökt rättens ordförande i målet om fusk med högskoleprov, men ännu inte fått kontakt med honom.