Striden i Liberalerna

Ullenhags anhängare protesterar mot press att rösta på Sabuni

2:21 min

Liberala ombud, som vill ha Erik Ullenhag som ny partiledare, pressas att rösta på Nyamko Sabuni av de länsförbund där medlemsomröstningar gett henne störst stöd.

Det är ett häpnadsväckande brott mot Liberalernas stadgar, skriver elva av dem i en debattartikel i Expressen, i dag. En av dem är riksdagsledamoten Tina Acketoft från Höganäs i Skåne.

– Till syvende och sist är det ändå så att ombuden är fria att rösta som man vill. Det är kanske det som är den tyngsta kritiken av allt det som pågått nu, att man försöker bakbinda och sätta munkavle på valda ombud.

Enligt Liberalernas stadga utses alltså ombud till det högsta beslutande organet, landsmötet, i länsförbunden. Antalet ombud beror på hur många medlemmar som finns i respektive förbund. Totalt rör det sig om 178 ombud.

Dessutom tillkommer ombud från sidoorganisationer. Sammanlagt 183 ombud ska rösta fram en ny partiledare på det extra landsmötet den 28 juni. De röstar, enligt stadgan, utifrån egen övertygelse och i sluten omröstning.

Men det har, vid sidan av stadgan, vuxit fram så kallade medlemsomröstningar. De är rådgivande och tänkta att öka den enskilde medlemmens inflytande över besluten. Några länsförbund har avstått från medlemsomröstningar, men de flesta har haft dem.

Det som inträffat i samband med nomineringarna av ny partiledare är att medlemsomröstningarna åberopats som viktigare än vad som står i stadgarna. I Liberalerna Skåne har ordföranden, Torkild Strandberg, skickat ut ett brev till ombuden där han skriver:

”Styrelsen har beslutat att du, som ombud, förväntas följa Skånerådets beslut. Om du inte kan ställa dig bakom en sådan förväntan och förespråka den kandidat som Skånerådet beslutar sig för, bör du därför omedelbart anmäla förhinder så att en ersättare kan kallas in.”

Enligt Tina Acktoft och de andra tio ombud som skrivit debattartikeln i Expressen, så är det Nyamko Sabunis anhängare som driver den här linjen med att ombuden ska underkasta sig medlemsomröstningen. Även där valdeltagandet, som i Skåne, varit lägre än 50 procent.

– Vi borde ha följt de regler som vi har, tills vi har andra. Och då är de uppe till diskussion på landsmötet först. Om en majoritet av medlemmarna numera tycker att vi ska ha direkta val till personposter.