RÄTTSREFORMER I POLEN

EU-domstolen: Polska reformer strider mot EU-rätten

1:55 min

De förändringar som den polska regeringen infört på rättssystemet de senaste åren strider mot EU-rätten, det säger EU-domstolen i den dom som kom under måndagseftermiddagen. Ekots Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden berättar om domen.

Sänkningen av pensionsåldern för domare är en av många åtgärder inom det polska rättsväsendet som har kritiserats hårt, bland av EU-kommissionen som också är den som har tagit frågan till EU-domstolen.

Kommissionen menar att åtgärderna kan leda till politisk styrning av rättsväsendet och EU-domstolen ger kommissionen rätt.

Det var för ett drygt ett år sedan som pensionsåldern för domare i Polens högsta domstol sänktes till 65 år. Enligt landets regeringen var det ett försök att rensa bland domare från kommunisttiden. Åtgärden ledde till att ungefär en tredjedel av alla domare fick gå i förtid, innan deras förordnande löpt ut, däribland förste ordföranden.

De som ändå ville jobba kvar kunde ansöka om att få stanna - men beslut om detta fattades av Polens president efter eget tycke och hans beslut kunde inte överklagas i domstol.

Enligt EU-domstolen var det inte motiverat att sänka pensionsåldern och domstolen konstaterar att det strider mot EU-rätten och kravet på domstolars oberoende.

EU-rätten gäller över nationell rätt och Polen måste därför rätta sig efter domen.

EU-domstolen har tidigare beordrat den polska regeringen att upphäva sänkningen av pensionsåldern i väntan på dom vilket regeringen också har gjort.

Det ska påpekas att dagens dom enbart rör högsta domstolen i Polen. Det ska inte blandas ihop med fallet som rör pensionering av domare i lägre rättsinstanser - en process som pågår parallellt.

Där kom generaladvokaten med utlåtande förra veckan och han sa då att det var fel av Polen att införa olika pensionsålder för män och kvinnor då det klassas som könsdiskriminering. Dom i det målet, som alltså rör lägre instanser, väntas senare i sommar.