Stockholms Handelskammare: Skrota planerna på höghastighetståg

2:05 min

Höghastighetsbanorna mellan Stockholm Göteborg och Malmö, är för dyra och klimatnyttan är tveksam. Det framkommer i en ny rapport från Stockholms Handelskammare.

– Höghastighetsbanorna innebär en påfrestning på klimatet och det tar upp till 55 år innan de ens är klimatneutrala, Andreas Hatzigeorgiou, vd för näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare som analyserat kostnaden och nyttan med projektet.

De planerade höghastighetsbanorna med en förväntad prislapp på 230 miljarder kronor riskerar att bli en gökunge som tränger ut alla andra viktiga satsningar på hållbara transportlösningar, befarar Andreas Hatzigeorgiou.

– Dessutom fokuserar man inte på hela Sverige utan på några storstäder i södra Sverige

Istället vill Stockholms handelskammare satsa på att förbättra befintliga spår och helt nya spårdragningar i norra och mellersta Sverige och nya spår mellan Göteborg-Oslo och Stockholm-Oslo.

– Det finns rätt mycket annat bättre man kan göra för 230 miljarder kronor, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Men fyra andra handelskammare i södra och västra Sverige är av helt annan åsikt.

– Vi är för de nya stambanorna. De kommer att behövas för att knyta ihop regionen. Det ser man kanske inte i Stockholm, säger Johan Trouvée, vd för Västsvenska Handelskammaren.