Nytt kommunalt utjämningssystem

De flesta kommuner positiva till ny kostnadsutjämning

2:19 min

Merparten av de kommuner som gett synpunkter på förslaget på ny kostnadsutjämning mellan kommunerna är positiva. Men det finns också hårda kritiker.

Det visar en genomgång som Ekot gjort av de remissvar som kommit in. I förslaget sätter man mer fokus på kostnader i glesbygd och socioekonomiska faktorer än tidigare.

Men det finns förlorare om förslaget går igenom som samtidigt är kritiska. Hans Lindberg är socialdemokratiskt kommunalråd i Umeå.

– Umeå kommun kommer att tappa 65 miljoner kronor i det här förslaget. Det här är något vi delar med alla kuststäder i Norrland: Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Det är väldigt märkligt att man gör den här förändringen, säger han.

Kostnadsutjämningen handlar om att omfördela skattepengar för att skapa mer likvärdiga förutsättningar för service till invånare i kommuner och regioner.

Enligt ett förslag som nu varit ute på remiss ska det här systemet förändras. Det kan innebära att exempelvis glesbygdskommuner och kommuner som tagit emot många flyktingar kan få mer pengar.

Merparten av cirka 170 kommuner som skickat in remissvar ser mest positivt på förslaget som helhet. Ett exempel är Nordmalings kommun som kan få några miljoner kronor extra.

– Det är livsnödvändigt skulle jag säga. Vi befinner oss i en situation som många andra mindre kommuner är i. Där det är svårt att få budgeten att gå ihop, säger Madelaine Jakobsson (C), kommunalråd i Nordmaling.

Men det finns alltså kritiker - framförallt kommuner som får mindre pengar - eller måste betala in mer i den föreslagna modellen jämfört med idag. En oro handlar till exempel om att växande kommuner ser kostnader framför sig - som för nya skollokaler - samtidigt som man väntas bidra mer till andra kommuner.

Umeå kan bli den kommun som får bidra mest per invånare om förslaget går igenom. Kommunalrådet Hans Lindberg ser hellre att staten går in med mer pengar istället.

– Vi ställer oss inte negativt inställd till att de mindre kommunerna i Västerbotten får mer pengar. Det tycker vi är väldigt bra och viktigt. Men vi tycker att staten ska tillskjuta de medlen.