Rapport

H&M öppnar färre butiker

1:18 min

Klädföretaget H&M prickar förväntningarna i den kvartalsrapport som presenteras i dag.

Företaget redovisar en vinst före skatt på nästan 6 miljarder kronor för perioden mars till maj.

Det är något lägre en den vinst H&M gjorde förra året samma period.

Klädföretaget meddelar samtidigt att antalet butiksöppningar i år blir något färre än vad man tidigare sagt.

Nettotillskottet av nya butiker beräknas bli 130 stycken för helåret, 45 färre än vad som uppgavs tidigare.