Efterfrågan på hotellägenheter ökar

1:59 min

I bostadsbristens spår, så växer marknaden för hotellägenheter kraftigt, alltså där man kan bo långa perioder.

– Marknaden har utvecklats väldigt starkt, vi har sett ett ökat behov av den här typen av boende. Det handlar om Företag som behöver bostäder åt spetskompetens som kommer hit och arbetar, det säger Charlotte Blum,  tillförordnad VD för Forenom i Sverige.
 
Forenom inriktar sig på kunder som bor längre perioder i hotellägenheter, som alltså exempelvis har eget kök, och ofta är det företag som hyr åt sina anställda. Mellan 2014 och 2017 mer än fyrfaldigades omsättningen, och företag i samma nisch har också haft kraftig tillväxt.

Biz Apartments vd Patrik Lundqvist ser också företagsetableringar i Stockholm, och bostadsbristen, som en förklaring till att marknaden växer.
 
Företagen kan vara med i branschorganisationen Visita, men det finns ingen exakt statistik för just hotellägenheter, men själva så uppskattar dom att det just nu finns ungefär 2000 i Stockholm. Och det finns en marknad i övriga landet också.

– Jag pratade senast idag med Göteborg, vi har en nyöppning i Malmö i år, och vi hjälper företag i samband med stora projekt runt om i landet, det säger Charlotte Blom, tillförordnad vd på Forenom.