SAKNAR LAGKUNSKAP

Skolinspektion stänger friskola i Stockholm

0:29 min

Skolinspektionen har beslutat att inte ge en friskola i södra i Stockholm tillstånd att fortsatt driva skolverksamhet.

Enligt myndigheten saknar ägaren kunskap om skollagen och anses inte vara lämplig att driva skolan vidare. Det är första gången som Skolinspektionen fattar ett beslut baserat på den lag om ägarprövning som trädde i kraft vid årsskiftet.

Det är första gången skolhuvudmän får tillståndet indraget, respektive skarpa krav, sedan Skolinspektionen börjat granska friskolehuvudmäns lämplighet. Enkelt uttryckt kan man säga att tidigare var själva skolorna i fokus för granskningarna. Nu blir de som äger och driver friskola också synade, utifrån kompetens och ekonomisk stabilitet.

Ett yrkesgymnasium i Skåne riskerar också att stängas om inte bolaget som driver skolan får ordning på sin ekonomi.